Gamla testamentets tro

Den 23-29 oktober 2011. Var fanns Gamla testamentet att tillgå på den tiden och vad hade Paulus för inställning till ”Skriften”? Hur tolkar vi den? Varför hänvisade Paulus till Abraham och vilka är det som alltid tillhört det andliga Israel? Vad betyder ordet ”friköpt”?

Evangelium i Galaterbrevet. Nils-Erik Lundberg

Bibelstudium 2009-2011

Ladda fler