Paulus herdevädjan

Den 20-27 november 2011. Den djupaste kommunikationsnivån. Vad kan Paulus mena med sin önskan att de kristna galatierna ska bli som han? Hur påverkas vår Gudsrelation av lidanden och svårigheter?

Evangelium i Galaterbrevet. Nils-Erik Lundberg

Bibelstudium 2009-2011

Ladda fler