Löftet framför allt

Den 30 oktober - 5 november 2011. Hur håller vi våra löften? Vem gör det alltid? Skillnaden mellan förbund och testamente. Vilken relation finns det mellan Guds löften och Guds lag? Vilka orsaker har du att vilja lyda Guds vilja och hur förhåller sig detta till rättfärdiggörelsen?

Evangelium i Galaterbrevet. Nils-Erik Lundberg

Bibelstudium 2009-2011

Ladda fler