Vart är världen på väg

Vilka konsekvenser blir det av klimatförändringarna? Vad kan vi göra

Talare: Joel Mellin föreläser i Stockholms Adventkyrka på mötesplats 20FEM

Föreläsningar

Ladda fler