Spiritual disciplines and church development

RE-viving, RE-forming, RE-starting - del 1

Talare: Josant och Claudya Barrientos föreläser i Stockholms Adventkyrka i lokal 25FEM:an.

Föreläsningar

Ladda fler