Righteousness imparted. Rättfärdighet given.

Vad är det som gör dig till Guds barn?

Talare: Samuel Braga föreläser på em i Stockholms Adventkyrka. Översättare: Tommy Björn.

Föreläsningar

Ladda fler