Bibelläsningens och bibeltolkningens hemligheter

Del 2 Att läsa, förstå och tolka bibeltexter

Talare: Bertil Wiklander föreläser på Bibelns dag i Stockholms Adventkyrka

Föreläsningar

Ladda fler