Jesus our all. Jesus vårt allt.

Den värdefullaste skatten

Talare: Samuel Braga predikar i Stockholms Adventkyrka. Översättare: Rose-May Smårs.

Föreläsningar

Ladda fler