Skapelsen - dag 3 och dag 4

På den tredje dagen skapade Gud växterna. På den fjärde dagen skapade Gud solen och månen.

Andaktsutskick 1 - 2014