Skapelsen - dag 6

På den sjätte dagen skapade Gud djuren och människan.

Andaktsutskick 1 - 2014