Skapelsen - dag 5

På den femte dagen skapade gud fåglar och fiskar.

Andaktsutskick 1 - 2014