Skapelsen - dag 1 och dag 2

På den första dagen skapade Gud ljuset. På den andra dagen skapade Gud himmel och hav.

Andaktsutskick 1 - 2014