Skapelsen - dag 7

På den sjunde dagen vilade Gud, han gjorde den sjunde dagen till en helig vilodag – sabbaten.

Andaktsutskick 1 - 2014