4. Tillbe - När det är svårt att träffas

David Cederström: Tillbedjan är kyrkans själ. Vi brukar säga att vi möts till gudstjänst för att tillbe Gud. Men hur uppmuntrar vi till tillbedjan då det är svårt att träffas? Här kommer några tips.

Församlingsutveckling

Ladda fler