3. Delta - När det är svårt att träffas

David Cederström: Deltagande i tjänst och verksamhet är värdefullt i en församling. Men hur kan vi göra det när det är svårt att träffas? Här kommer några tips.

Församlingsutveckling

Ladda fler