7. Försona - När det är svårt att träffas

David Cederström: Evangeliet är ett försoningens budskap. Församlingen bör vara en plats där människor kommer tillsammans och där sår och relationer kan läkas. Hur kan församlingen vara en katalysator för försoning i en värld där det är svårt att träffas? Här kommer några tips.

Ladda fler