Församlingsutveckling - Reklam för inspirationshelg online

12-13 mars 2021. Inspirerande helg online om att bygga andliga hem och leva våra värderingar tillsammans. Hur kan församlingen utvecklas och bli en mer välkomnande famn för alla? Mer info om anmälan kommer snart på www.adventist.se.

Ladda fler