Sanningen om Jesus

Mesias, den levande Gudens son (Matt.16:13-17)

Talare: Derek Morris