Radikal tillit

Jag skickar er som lamm in bland vargar (Luk. 10:3, 4)

Talare: Derek Morris