Dagens Isaskars barn

Adventfolket uppmanas att vara fast beslutna att sätta Gud på tronen och göra Gud känd i Sverige, som Israels folk samlades i Hebron fast beslutna att sätta David på tronen.

Talare: Daniel Hailemariam