En radikal bön

Be därför skördens herre att han "ekballo" (kastar ut) arbetare till sin skörd (Luk.10:2)

Talare: Derek Morris