Med Jesus i Hjärtat, Församlingen och Samhället

”Med Jesus i Hjärtat, Församlingen och Samhället” – Missionsföreståndarens visionstal.

Bobby Sjölander