Hur kunde du?

Kvällsmöte med Randy Robertss: ”Hur kunde du?” (Mark. 4:35–41).