Bärarna och den burne

Randy Roberts predikar: ”Bärarna och den burne” (Mark. 2:1–12)