En svårbesökt fest

Kvällsmöte med Randy Roberts: ”En svårbesökt fest” (Luk. 15:11–32).