Kan vi lita på Bibeln? Fredagsandakt m Gösta Wiklander

Bibeln är en av världens mest spridda böcker och många tror att den innehåller Guds ord och använder den som vägledare och guide. Här finns evangelierna, historia coh beskrivning av framtiden.

Gösta Wiklander, pensionerad pastor, har innehaft många olika ledarpositioner inom Adventistsamfundet och även verkat som dess ordförande. Fredagsandakten, här utan musik och andra inslag, sänds varje fred kl 17 över Gbg Närradio FM 94,9 Mhz

Ladda fler