Bibelns kraft. Fredagsandakt m Gösta Wiklander

Miljontals människor har förändrats av Bibelns budskap och fortsätter att göra det trots att den inte längre har samma ställning idag. På pingstdagen träffades människorna i hjärtat av Guds Ord. Uppmaningen "Omvänd er" står ännu kvar.

Gösta Wiklander är pensionerad pastor och har innehaft flera olika ledande poster i Adventistsamfundet. Under en tid var han också dess ledare i Sverige. Fredagsandakten, här utan musik och annan inramning, sänds varje fredag kl 17 över Gbg Närradio, FM 94,9 Mhz.

Ladda fler