Den brinnande ugnen. Fredagsandakt m Arne Sandström

Sadrak, Mesak och Abednego överlevde den brinnande ugnen. Det är i strid mot Bibeln att tro att den kristne saknar prövningar och motgångar. Många har gått "in i ugnen" utan att komma åter - i det här livet. Men de är räddade för evigheten därför att de var trogna mot Gud. Ut ur svårigheterna ska de största segrarna komma. Lever vi ut vår tro under goda förhållanden? Sadrak Mesak och Abednego var hängivna Gud och ville inte sätta sina eviga liv på spel. Gud erbjuder ett evigt liv.

Fredagsandakten sänds kl 17 varje fredag över gbg Närradio FM 94,9 Mhz. Programmet, som här saknar musik och annan inramning, är 30 min långt. Arne Sandström är pensionerad pastor.

Ladda fler