Den Gudomlige läkaren. Fredagsandakt m Gösta Wiklander

En tidigare missionsläkares insatser beskrivs. Jesus botade sjuka. Gud är ännu vår läkare, vill förlåta synd och skuld. Än idag får vi räkna med Guds bistånd och hjälp i det vi ber "Ske din vilja".

Gösta Wiklander är pensionerad pastor och har även haft många olika ledarpositioner. Bland annat har han varit samfundets Missionsföreståndare. Fredagsandakten sänds kl 17 varje fred. Programmet, här utan musik och annan inramning, är 30 min långt.

Ladda fler