Hur trovärdig är Evolutionsläran

Hur trovärdig är Evolutionsläran egentligen? Är Biblisk Skapelse ett förnuftigt alternativ?

Temahelg i Stockholms Adventkyrka: Skapelse och evolution.