Adam och Eva-lutionen

Universums, livets och människans historia utifrån Bibelns redogörelse av skapelsen, synden och försoningen

Temahelg i Stockholms Adventkyrka: Skapelse och evolution.