Bibeln eller Evolutionsläran

Förklaras livets struktur bäst av Bibeln eller Evolutionsläran?

Temahelg i Stockholms Adventkyrka: Skapelse och evolution. Anders Gärdeborn.