Biologi och skapelse

Biologin stämmer med Skapelsen men inte med (Makro)Evolution.

Temahelg i Stockholms Adventkyrka: Skapelse och evolution. Mats Molén.