Tron verkar allt, både peppar och salt. Gtj d 21 februari med Hans Gille

Vad innebär det att tro? Kan alla ha en stark levande tro? Vilka argument och bevis krävs? Hans Gille beskriver den tro och de erfarenheter som en nu avliden kvinna hade och som påverkade många människor runt omkring. Vågar vi ta steget fullt ut och börja tro?

Välkommen fira gudstjänst i Göteborgs Adventkyrka! Gudstjänstledare: Lars Wernersson. Barnberättelse: Pernilla Kihl Fokouh. Predikan: Hans Gille. Radiogudstjänsten, som här saknar musik och annan inramning, spelades in lördagen den 21 februari. Veckans sabbatsgudstjänst sänds över Gbg Närradio, FM 94,9 Mhz två gånger per vecka.