Gudstjänst den 31 januari 2009

Ruben Engdahl förkunnar ordet och berättar om olika erfarenheter ur sitt liv som pastor.

Mötesledare: Ingegerd Magaji. Barnberättelse: Alf Planelind. Predikan: Ruben Engdahl