Gudstjänst med Knut Gille

Guds sorg över att hans eget folk lämnat honom och skaffat sig avgudar. Jer 2:11-13. Men Gud ger inte upp, han vädjar och ger ett löfte i Jer 7:57. I berättelsen om Krukmakaren i Jer 18:1 - förklaras att Gud ännu vill forma sitt folk efter sin vilja. Han vill förändra oss idag.

Knut Gille, nyligen utexaminerad teolog från Avondale University i Australien, besökte Gbgs Adventkyrka den 28 februari. From d 2 mars tjänstgör han som biträdande pastor i Norrköpings Adventkyrka. Gudstjänsten, här utan musik mm, sänds över Gbg Närradio FM 94,9 mhz två gånger per vecka.