Föreståndarutbildning - Pass 1

Föreståndarutbildning utbildningspass 1. Fredag kväll. Material finns på www.ted.adventist.org/ministerial-association