Föreståndarutbildning - Pass 5

Föreståndarutbildning utbildningspass 5. Lördag kväll. Material finns på www.ted.adventist.org/ministerial-association