Den första ängelns budskap

Predikan med Patrick Johnsson i samband med föreståndarutbildning i Örebro.