Predikan av Gary Swanson

Gemenskap, utåtriktad verksamhet, bibelstudie och mission är fyra viktiga element för sabbatsskolan. Gary Swanson visar på hur Filippus använde dessa fyra element i sin mission.

Utbildningshelg för bibelstudieledare i Örebro Adventkyrka. Talare Gary Swanson - Ledare för sabbatsskplavdelningen vid Generalkonferensen.