Seminarium V

Preparing a Sabbath School Lesson Plan. Part 2

Utbildningshelg för bibelstudieledare i Örebro Adventkyrka. Talare Gary Swanson - Ledare för sabbatsskplavdelningen vid Generalkonferensen.