Evolutionsteorin – ett korthus byggt på sand – del 2

Johannes Axelsson går igenom vetenskapliga argument mot evolutionsläran – del 2.

Johannes Axelsson