Apologetik – del 2: Uppstod verkligen Jesus?”

”Är den kristna tron trovärdig? Finns det goda argument för det vi tror på? Björn Book introducerar ämnet apologetik (försvar av den kristna tron) samt går igenom några argument för vår tro.

Björn Book