Evolutionsteorin – ett korthus byggt på sand – del 1

Johannes Axelsson går igenom vetenskapliga argument mot evolutionsläran – del 1.

Johannes Axelsson