Epigenitik – kan vi förändra våra gener?

Handlar om att våra liv inte förutbestäms av våra gener – även om vi har gener för en viss sjukdom så kan de ofta slås på eller av beroende på hur vi lever – vi har alltså ett val.

Hälsoträff i Göteborg. Mattias Lillbäck.

Ladda fler