Coping del 1

Allmänt om coping. Exempel på viktiga, vanliga copingstrategier. Hopp – en nyupptäckt copingstrategi. Vad säger forskningen?

Hälsoträff i Göteborg. Britt-Inger Lillbäck.

Ladda fler