8. Den stora striden

Hela mänskligheten är indragen i en stor strid mellan Kristus och Satan om Guds karaktär, hans lag och hans makt över universum. Striden uppstod i himlen när en av de varelser som skapats med fri vilja i sitt högmod blev Guds fiende, Satan, och förledde en del av änglarna till att göra uppror. Han lockade världen till uppror när han förledde Adam och Eva till att bryta relationen med Gud. Deras synd skadade Guds avbild i mänskligheten, ledde till oordning i skapelsen och dess slutliga ödeläggelse i den globala syndafloden, vilket återges i den historiska beskrivningen i 1 Mos. 1–11. Inför hela skapelsen blev vår värld ett slagfält för den universella strid som till slut ska visa att kärlekens Gud är rättfärdig. För att bistå sitt folk i denna strid sänder Kristus den heliga Anden och sina lojala änglar för att leda, skydda och bevara dem på räddningens väg.

Ladda fler