6. Skapelsen

Gud har i Bibeln gett en pålitlig och historisk beskrivning av sitt skapande. Han skapade universum och, under en sexdagars skapelse för inte så länge sedan, gjorde Herren ”himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer” och vilade den sjunde dagen. Därför gjorde han sabbaten till ett ständigt minnesmärke över det verk han hade gjort och fullbordat under sex verkliga dygn som tillsammans med sabbaten utgör samma tidsperiod som vi idag kallar en vecka. Den första mannen och kvinnan skapades till Guds avbild som kronan på verket. De fick makt över jorden och ansvar att vårda den. När Gud hade skapat färdigt var allt ”mycket gott” och vittnade om Guds härlighet.

Ladda fler