Varför finns det något istället för inget?

Axioo, Cliff Goldstein: Why is there something instead of nothing?