Stå upp, ta din bädd och gå!

Är du lyhörd när Herren försöker tala till dig?

Talare: Ardavast Reshdouni, plats: Stockholms Finska Adventkyrka